آسان

اسپانسرینگ و نحوه جذب منابع مالی

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۹ مهر
ساعت
۰۵:۳۰
مهلت ثبت نام
۸ مهر ۱۳۹۸
مبلغ
60,000 تومان
برنامه برگزار شده است.

مهارت های گفتگو


مذاکره تجاری و شخصیت شناسی در مذاکره


بررسی یکی از مدل های روز و قابل قبول جهانی


مختصری در زبان بدن


مبحث نور و مارکتینگ و ناخود آگاه


لوازم مورد نیاز
نوشت افزار

دیدگاه‌ها


جهت ثبت دیدگاه، عضو یا وارد حساب کاربری خود در بریم کوه شوید.