آسان

بازدید از چشمه کبیر بالقلو

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۴ مرداد
ساعت
۰۵:۰۰
مهلت ثبت نام
۳ مرداد ۱۳۹۸
مبلغ
115,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
↔ مسافت پیمایش

km

0/5

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

7:00


لوازم مورد نیاز
1. صندل آب
2. لباس اضافی جهت آب بازی
3. قاشق و لیوان
تلفن تماس : 09904848387

دیدگاه‌ها


جهت ثبت دیدگاه، عضو یا وارد حساب کاربری خود در بریم کوه شوید.