هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

مشاهده برنامه کوهنوردی باشگاه ها و گروه های کوهنوردی سامانه بریم کوه کجا بریم برنامه اخر هفته تعطیلات طبیعت گردی باشگاه دماوند باشگاه توچال آرش ایران کوهستان اسپیلت برنامه های کوهنوردی

متوسط

درکه پلنگچال ایستگاه 5

تاریخ
20 مهر
ساعت
06:00
مهلت ثبت نام
18 مهر 1397
مبلغ
رایگان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

3000

↔ مسافت پیمایش

km

12

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

10:00

برنامه جمعه ۲۰ مهر
درجه :متوسط
محل قرار ابتدای پارکینگ درکه طبق لوکیشن
ساعت حرکت ۶ صبح
.سیله شخصی
این برنامه دوستانه و مسئولیت افراد بر عهده خودشان می باشد
لوازم مورد نیاز
لوازم معمول کوهنوردی و سایرموراد در گروه موقت برنامه شرح داده خواهد شد