هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

دوره هواشناسی کوهستان

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۴ مهر
ساعت
۰۸:۰۰
مهلت ثبت نام
۳ مهر ۱۳۹۸
ظرفیت باقی مانده
30 نفر
مبلغ
80,000 تومان
برنامه برگزار شده است.

مدرس:استاد هاشم نژاد


لوازم مورد نیاز
--


دیدگاه‌ها