هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

مشاهده برنامه کوهنوردی باشگاه ها و گروه های کوهنوردی سامانه بریم کوه کجا بریم برنامه اخر هفته تعطیلات طبیعت گردی باشگاه دماوند باشگاه توچال آرش ایران کوهستان اسپیلت برنامه های کوهنوردی

متوسط

صعود به قله چل پق

تاریخ
23 آذر
ساعت
04:30
مهلت ثبت نام
20 آذر 1397
مبلغ
رایگان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

2880

↔ مسافت پیمایش

km

8

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

5:00

لوازم مورد نیاز
کفش کوهنوردی مناسب فصل،کوله،کاپشن گرتکس،کاپشن پر،دستکش دوپوش،گتر