هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

صعود به قله چل پق

تاریخ
۲۳ آذر
ساعت
۰۴:۳۰
مهلت ثبت نام
۲۰ آذر ۱۳۹۷
مبلغ
رایگان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

2880

↔ مسافت پیمایش

km

8

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

5:00


لوازم مورد نیاز
کفش کوهنوردی مناسب فصل،کوله،کاپشن گرتکس،کاپشن پر،دستکش دوپوش،گتر


دیدگاه‌ها