هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

صعود به قله کهار

تاریخ
۲۳ آذر
ساعت
۰۶:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۱ آذر ۱۳۹۷
مبلغ
25,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

4050


لوازم مورد نیاز
کوله وکغش مناسب.هدلامپ.دستکش.چای.تنقلات .


دیدگاه‌ها