هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

طبیعت گردی مرداب هسل

تاریخ
۴ آبان
ساعت
۰۵:۳۰
مهلت ثبت نام
۲ آبان ۱۳۹۷
مبلغ
10,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
↔ مسافت پیمایش

km

500


لوازم مورد نیاز
لباس مناسب فصل.پانچو.زیرانداز.اب آشامیدنی.تنقلات.یک وعده صبحانه و ناهار.فلاسک چای