هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

کوهنوردی به صورت آماتور صعود به قله بیژن ۳دنا و قلعه سبلان

قله های شاخص صعود شده

  • سبلان
  • دنا
  • برم فیروز