هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

قله الوند ابهر

شهر مبدا (محل حرکت)
قزوین
تاریخ
۳۰ فروردین
ساعت
۰۶:۳۰
مهلت ثبت نام
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
مبلغ
50,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

2460

↔ مسافت پیمایش

km

6

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

6:00


لوازم مورد نیاز
لباس مناسب،کلاه،عینک آفتاب،دستکش،آب،بادگیر،کفش مناسب،وعده های غذایی و لوازم شخصی

مهرورزان قزوین

تلفن تماس : ۰۲۸۳۳۲۲۷۵۷۷


دیدگاه‌ها