هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

قله لیچه

تاریخ
۱۳ مهر
ساعت
۰۶:۰۰
مهلت ثبت نام
۱۱ مهر ۱۳۹۷
مبلغ
10,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

2890

↔ مسافت پیمایش

km

8

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

10:00

🔸روستای واریش و وردیج و دامنه ارواح سنگی و نیز صعود قله لیزان و لیچه به ارتفاع 2890

لوازم مورد نیاز
این برنامه در حد متوسط میباشد
لوازم همیشگی کوهنوردی
اطلاعات بیشتر در گروه موقت مربوطه
🔸برنامه این هفته جمعه 13 مهر

🔸روستای واریش و وردیج و دامنه ارواح سنگی و نیز صعود قله لیزان و لیچه به ارتفاع 2890
🚗 وسیله :شخصی
⏱ساعت :6 صبح

تیم کوهنوردی داوین

تلفن تماس : 09123334225