هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

کارگاه آموزشی هواشناسی کوهستان

تاریخ
۲۵ مرداد
ساعت
۰۷:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۳ مرداد ۱۳۹۷
مبلغ
50,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
پیشنیاز دوره: ندارد
مدرس دوره: استاد هاشم نژاد

علاقمندان به شرکت در دوره با مسئول آموزش باشگاه از طریق تلگرام تماس حاصل نمایند.
@edu_tehranclub
لوازم مورد نیاز
-