هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

کلاس آموزشی نقشه خوانی و کار با قطب نما

تاریخ
۳ الی ۴ خرداد
ساعت
۰۶:۳۰
مهلت ثبت نام
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
مبلغ
80,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

0

↔ مسافت پیمایش

km

1

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

16:00

همراه با بهترین مدرس فدراسیون کوهنوردی
استاد مهرداد طلایی

همراه با مدرک فدراسیون

مسئول آموزش باشگاه
خانم زینب حسینی
09196144035

مسئول ثبت نام و هماهنگیها
امیر اخوان
09120366503
لوازم مورد نیاز
-

باشگاه کوهنوردی توچال

تلفن تماس : 09124234066