هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

مشاهده برنامه کوهنوردی باشگاه ها و گروه های کوهنوردی سامانه بریم کوه کجا بریم برنامه اخر هفته تعطیلات طبیعت گردی باشگاه دماوند باشگاه توچال آرش ایران کوهستان اسپیلت برنامه های کوهنوردی

متوسط

کوهنوردی.سبلان

تاریخ
14 خرداد  الی  16 خرداد
ساعت
22:00
مهلت ثبت نام
11 خرداد 1397
مبلغ
220,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

4888

↔ مسافت پیمایش

km

4

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

10:30

09351906474
لوازم مورد نیاز
کلیه لوازم کوهنوردی و شبمانی بجز چادر...
نیازی به چادر نیست،پناهگاه فراهم هست.