هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

یک شب با پیشکسوتان

شهر مبدا (محل حرکت)
تهران
تاریخ
۱۷ تیر
ساعت
۱۹:۳۰
مهلت ثبت نام
۱۷ تیر ۱۳۹۸
مبلغ
رایگان
برنامه برگزار شده است.
🕖 مدت زمان برنامه

hrs

01:30

ایشان از هیمالیانوردان دهه ی ۵۰هستند و از نوابغ و نوادر کوهنودری کشور هستند.


لوازم مورد نیاز
نوشت افزار

کوهنوردی و اسکی دماوند

تلفن تماس : ۰۹۱۲۳۳۷۰۰۵۱


دیدگاه‌ها