هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

کوهنوردی.غواصی آزاد.دوچرخه سواری.ماهیگیری.قایق سواری.اسکی.بسکتبال.اسلک لاین.اسکیت بورد.غار نوردی.دو میدانی.

دوره های گذرانده شده

 • کارآموزی کوهپیمایی
 • کارآموزی برف
 • کارآموزی کوهنوردی با اسکی
 • حفظ محیط کوهستان
 • نقشه خوانی و کار با قطب نما
 • GPS
 • دوره غارپیمایی
 • کارآموزی غارنوردی
 • مربی درجه ۳ کوهپیمایی

قله های شاخص صعود شده

 • دماوند
 • خلنو
 • بلقیس
 • برف انبار
 • آزادکوه
 • دو برار
 • آسمان کوه
 • ارفع کوه
 • حصار چال
 • دارآباد
 • آتشکوه