هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

بعد از 4 سال گشت و گذار در طبیعت و دیدن زباله هایی بجای مونده در طبیعت به این نتیجه رسیدم که گروه بوم گردی به نام کارگروه طبیعت گردی چشمه ساران البرز درست کنیم تا بتونیم بخش کوچیکی از طبیعت رو پاکسازی کنیم در ضمن از طبیعت مون هم لذت ببریم 
چند سفر طبیعت گردی و چند برنامه پاکسازی انجام دادیم  

تلفن : 09122688095

رشته‌های فعالیت

  • کوهنوردی
  • غارنوردی
  • اسکی کوهستان
  • طبیعت گردی
  • دوچرخه کوهستان
  • جنگل‌نوردی
  • کویرنوردی