هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

آببازی گرمابدشت

شهر مبدا (محل حرکت)
تهران
تاریخ
۱۸ مرداد
ساعت
۲۴:۰۰
مهلت ثبت نام
۱۷ مرداد ۱۳۹۸
مبلغ
95,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
↔ مسافت پیمایش

km

3

حرکت پنج شنبه ساعت 12 شب


اتوبوس توریستی با جوی شاد و جوان


صبحانه و عصرانه به عهده تور


پیاده روی کم و سبک


لیدر مسلط و بیمه


ثبت نام محدود 


لوازم مورد نیاز
زیرانداز انفرادی،لباس اضافه،کفش مناسب پیاده روی در طبیعت،یک وعده ناهار سبک


دیدگاه‌ها