هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

آبشارمهاران _هادی شهر

تاریخ
۱۳ مهر
ساعت
۰۶:۰۰
مهلت ثبت نام
۱۱ مهر ۱۳۹۷
مبلغ
35,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

1200

↔ مسافت پیمایش

km

2

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

8:00

آبشارو جنگلی زیبا دردل دشت های زیبای ارسباران

لوازم مورد نیاز
لباس اضافه کلاه کفش راحتی کوله ناهار اب معدنی ولوازم شخصی