هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

آبشارهای آتشگاه لردگان

تاریخ
۱۴ الی ۱۵ خرداد
ساعت
۰۵:۳۰
مهلت ثبت نام
۷ خرداد ۱۳۹۷
مبلغ
90,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

2644

↔ مسافت پیمایش

km

5

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

15:00

شب مانی در طبیعت


بانک ملت حسن فنائیان
6104337730039003

لطفا قبل و بعد از انتقال وجه تماس بگیرید
09131284872
حسن فنائیان

لوازم مورد نیاز
-


دیدگاه‌ها