هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

آبشار آهار شکرآب

شهر مبدا (محل حرکت)
تهران
تاریخ
۳۰ فروردین
ساعت
۰۶:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
مبلغ
15,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

2600

↔ مسافت پیمایش

km

10

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

10:00

8تلفن تماس:09122912857


لینک کانال گروه؛@ofogh2020


لوازم مورد نیاز
کفش مناسب کوله پانچو وعده غذایی زیرانداز لباس گرم