هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

آبشار بیشه

تاریخ
۱۲ الی ۱۴ اردیبهشت
ساعت
۰۰:۰۰
مهلت ثبت نام
۳۰ فروردین ۱۳۹۷
مبلغ
رایگان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

1178

↔ مسافت پیمایش

km

10

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

20:00

باشگاه کوهنوردی اته کوه

دره شیرز/آبشار بیشه/آبشار گریت/آبشار نای انگیز

تماس با شماره های زیر:
۰۹۹۰۶۵۹۹۷۵۱
۰۹۱۱۲۴۵۹۷۵۱

لوازم مورد نیاز
-

باشگاه کوهنوردی اته کوه

تلفن تماس : ۰۹۹۰۶۵۹۹۷۵۱