هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

مشاهده برنامه کوهنوردی باشگاه ها و گروه های کوهنوردی سامانه بریم کوه کجا بریم برنامه اخر هفته تعطیلات طبیعت گردی باشگاه دماوند باشگاه توچال آرش ایران کوهستان اسپیلت برنامه های کوهنوردی

متوسط

آبشار بیشه

تاریخ
12 الی 14 اردیبهشت
ساعت
00:00
مهلت ثبت نام
30 فروردین 1397
مبلغ
رایگان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

1178

↔ مسافت پیمایش

km

10

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

20:00

باشگاه کوهنوردی اته کوه

دره شیرز/آبشار بیشه/آبشار گریت/آبشار نای انگیز

تماس با شماره های زیر:
۰۹۹۰۶۵۹۹۷۵۱
۰۹۱۱۲۴۵۹۷۵۱
لوازم مورد نیاز
-