هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

آبشار دشت ارژن(فنی)

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲۳ فروردین
ساعت
۰۶:۳۰
مهلت ثبت نام
۲۲ فروردین ۱۳۹۸
مبلغ
95,000 تومان
برنامه برگزار شده است.

🔹 دره‌ نوردی #کهن‌دیارا:


🔴خدمات:


آموزش فرود


مربی دره


وسیله نقیله 


لیدر مجرب


امدادگر


🔴حداکثر ظرفیت برنامه۱۲ نفر🔴واریز به شماره کارت: 6104337698234893  بنام ابراهیم رستمی


🔹برای هماهنگی از طریق شماره زیر اقدام فرمایید:👇


۰۹۱۷۰۷۴۵۹۱۷ رستمی 


‏https://telegram.me/kohandiara_shz


Kohandiara.com


لوازم مورد نیاز
در‌گروه مربوط به برنامه اعلام میشود.

کهن دیارا

تلفن تماس : 09170745917


دیدگاه‌ها