هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

آبشار زردلیمه

شهر مبدا (محل حرکت)
شهرکرد
تاریخ
۲ الی ۳ خرداد
ساعت
۰۲:۰۰
مهلت ثبت نام
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
مبلغ
90,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
↔ مسافت پیمایش

km

23

لوازم مورد نیاز
لباس مناسب کوله پشتی چادر زیرانداز کیسه خواب هدلامپ وعده های غذایی

باشگاه کوهنوردی رهاد شهرکرد

تلفن تماس : 09903198981