هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

آبشار سنگ نو بهشهر

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۴ مرداد
ساعت
۰۵:۰۰
مهلت ثبت نام
۲ مرداد ۱۳۹۸
مبلغ
30,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
↔ مسافت پیمایش

km

5

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

10:00


لوازم مورد نیاز
پوتین و کوله پشتی مناسب، لباس گرم اضافی و ۲ وعده خوراک برای صبحانه و ناهار و ۱.۵ لیتر اب


دیدگاه‌ها