هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

آبشار سنگ نو بهشهر

شهر مبدا (محل حرکت)
قایم شهر
تاریخ
۴ مرداد
ساعت
۰۵:۰۰
مهلت ثبت نام
۲ مرداد ۱۳۹۸
مبلغ
30,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
↔ مسافت پیمایش

km

5

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

10:


لوازم مورد نیاز
پوتین و کوله پشتی مناسب، لباس گرم اضافی و ۲ وعده خوراک برای صبحانه و ناهار و ۱.۵ لیتر اب


دیدگاه‌ها