هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

آبشار عيش آباد

تاریخ
۱۵ تیر
ساعت
۰۶:۰۰
مهلت ثبت نام
۱۲ تیر ۱۳۹۷
مبلغ
45,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

1400

↔ مسافت پیمایش

km

8

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

8:00

آبشار عيش آباد مرند

لوازم مورد نیاز
كولهپشتي لباس اضافه
درصورت درخواست صبحانه و ناهار مجزا حساب خوتهد شد مبلغ ذكر شده فقط جهت حمل و نقل و بيمه ميباشد

شركت گردشگري اوبا توريسم

تلفن تماس : 04134751073