هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

آبشار گل مراد

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۱۸ مرداد
ساعت
۰۶:۰۰
مهلت ثبت نام
۱۶ مرداد ۱۳۹۸
مبلغ
75,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

ندار

↔ مسافت پیمایش

km

2

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

14:00


لوازم مورد نیاز
کفش مناسب عینک و کلاه آفتابگیر زیر انداز ناهار


دیدگاه‌ها