هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

آبگرم معدنی خلیل آباد

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۱۷ الی ۱۸ بهمن
ساعت
۱۷:۰۰
مهلت ثبت نام
۱۶ بهمن ۱۳۹۸
مبلغ
70,000 تومان
برنامه برگزار شده است.

لوازم مورد نیاز
کیسه خواب، چادر، هدلایت، لباس گرم برای شب، کفش کوه مناسب، لوازم شخصی، وعده های غذایی، لباس اضافه

باشگاه کوهنوردی کیاوش

تلفن تماس : ۰۹۳۳۵۰۸۱۵۷۱


دیدگاه‌ها