هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

آمادگی جسمانی در کوهنوردی

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲ مهر
ساعت
۰۶:۳۰
مهلت ثبت نام
۱ مهر ۱۳۹۸
ظرفیت باقی مانده
10 نفر
مبلغ
25,000 تومان
برنامه برگزار شده است.

لوازم مورد نیاز
نوشت افزار


دیدگاه‌ها