هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

آمل-الیمستان-قله امامزاده قاسم

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲۰ اردیبهشت
ساعت
۰۵:۰۰
مهلت ثبت نام
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
مبلغ
28,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

2500

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

10:


لوازم مورد نیاز
پوتین و کوله پشتی مناسب به همراه ۲ وعده خوراک برای صبحانه و ناهار


دیدگاه‌ها