هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

آموزش کمک های اولیه

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۱ الی ۲ اسفند
ساعت
۱۸:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۸ دی ۱۳۹۸
مبلغ
80,000 تومان
مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است.

این کلاس در دوروز کامل برگزار میشودآموزش این کلاس رایگان میباشد اما جهت مدرک و باشگاه هزینه دریافت میشود


 


لوازم مورد نیاز
قطب نما، کاغذ


دیدگاه‌ها