هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

ابشارافرینه و دره خزینه پلدختر

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲۶ الی ۲۷ دی
ساعت
۲۲:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۶ دی ۱۳۹۸
مبلغ
125,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

1000

↔ مسافت پیمایش

km

5

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

26:


لوازم مورد نیاز
لوازم شخصی

همنوردآزاد

تلفن تماس : ۰۹۱۹۴۲۶۹۱۲۶


دیدگاه‌ها