هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

ازادکوه

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲۹ مرداد
ساعت
۰۴:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
مبلغ
105,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

4355

↔ مسافت پیمایش

km

7

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

05:40

قله ازاد کوه معروف به قله شاهزاده گردن کج به ارتفاع 4355مترازمسیر روستای کلاک


لوازم مورد نیاز
کفش مناسب .کوله و تجهیزات لازم


دیدگاه‌ها