هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

از بوشهر تا چابهار

شهر مبدا (محل حرکت)
تهران
تاریخ
۲۴ تیر
ساعت
۱۹:۳۰
مهلت ثبت نام
۲۴ تیر ۱۳۹۸
مبلغ
رایگان
برنامه برگزار شده است.
🕖 مدت زمان برنامه

hrs

01:30

گزارش سایکل توریسم  رکاب زنی از بوشهر تا چابهار


توسط خانم الهام اظهری و نازنین آرامی 


لوازم مورد نیاز
نوشت افزار

کوهنوردی و اسکی دماوند

تلفن تماس : ۰۹۱۲۳۳۷۰۰۵۱


دیدگاه‌ها