هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

سال شروع کوهنوردی : 1380

دوره های گذرانده شده

  • نقشه خوانی و کار با قطب نما
  • پزشکی کوهستان
  • کارآموزی کوهپیمایی

دیدگاه‌ها