هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

اصول غار پیمایی

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۵ الی ۸ شهریور
ساعت
۱۷:۰۰
مهلت ثبت نام
۴ شهریور ۱۳۹۸
مبلغ
70,000 تومان
برنامه برگزار شده است.

 


در تاریخ 8 شهریور ماه پیمایش غار یخ مراد انجام میشود


مدرس :افشین یوسفی 


 


 


لوازم مورد نیاز
کلاه سنگ نوردی -چراغ پیشانی


دیدگاه‌ها