هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

مشاهده برنامه کوهنوردی باشگاه ها و گروه های کوهنوردی سامانه بریم کوه کجا بریم برنامه اخر هفته تعطیلات طبیعت گردی باشگاه دماوند باشگاه توچال آرش ایران کوهستان اسپیلت برنامه های کوهنوردی

دشوار

اهار توچال داراباد یکروزه

تاریخ
۲ شهریور
ساعت
۰۴:۰۰
مهلت ثبت نام
۳۱ مرداد ۱۳۹۷
مبلغ
50,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

3960

↔ مسافت پیمایش

km

20

صعود توچال از اهار و پیمایش خط الراس و تیغه های قله داراباد
لوازم مورد نیاز
اب و خوراک کافی و توانایی بدنی بالا
خط الراس
تلفن تماس : ۸۸۶۵۱۳۷۲