هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

اکوتوریسم کوهستان

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۸ مهر
ساعت
۱۹:۳۰
مهلت ثبت نام
۸ مهر ۱۳۹۸
ظرفیت باقی مانده
100 نفر
مبلغ
رایگان
برنامه برگزار شده است.
🕖 مدت زمان برنامه

hrs

01:30

اکوتوریسم کوهستان 


بحث و تبادل نظر درمورد مباحث نظریه پردازان در کوهستان


لوازم مورد نیاز
نوشت افزار


دیدگاه‌ها