هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

بازدید ازابشاریخی خور

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲۴ اسفند
ساعت
۰۶:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۳ اسفند ۱۳۹۷
ظرفیت باقی مانده
40 نفر
مبلغ
25,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

2400

↔ مسافت پیمایش

km

2

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

10:00

اجرای برنامه شاد ومفرح که بتوانیم آخرین جمعه سال را باخاطره خوش بپایان برسانیم


تلفن جهت هماهنگی09122912857


لینک کانال @ofogh2020


لوازم مورد نیاز
کفش مناسب کوله لباس گرم وعده غذایی


دیدگاه‌ها