هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

بازدید از آبشار کرنگ کفتر

شهر مبدا (محل حرکت)
گنبدکاووس
تاریخ
۳ خرداد
ساعت
۰۱:۰۰
مهلت ثبت نام
۲ خرداد ۱۳۹۸
مبلغ
22,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
🕖 مدت زمان برنامه

hrs

6:00

پیمایش سبک 30 دقیقه در جنگل های زیبا کرنگ،


بازدید از آبشار کرنگ و چشمه دیوانه،


اسکان جهت میل افطاری و عصرانه 


شماره کارت سعید حیدری سرپرست برنامه


7028 9076 9974 6037 


لوازم مورد نیاز
لوازم شخصی و یک وعده غذا