هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

بازدید از جاذبه های چابهار

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲۱ الی ۲۵ بهمن
ساعت
۱۵:۰۰
مهلت ثبت نام
۱۹ بهمن ۱۳۹۸
مبلغ
850,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
↔ مسافت پیمایش

km

000

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

99:00

_بازدید از جاذبه های شهر چابهار 


_بازدید از پارک تیس و لیپار


_بازدید از بازارچه های محلی


_بازدید از ساحل بریس


_بازدید از پسا بندر و گواتر 


_بازدید از بندر کنارک


_بازدید از منطقه پزم 


_باز دید از تنگه و ساحل درک


_بازدید از کوه های مریخی


_اسکان در هتل 


_اسکان شب آخر در کمپ زیبای کنار ساحل درک


لوازم مورد نیاز
لوازم شخصی


دیدگاه‌ها