هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

باشگاه کوهنوردی پویا کوه کرمانشاه
برگزار کننده تمام دوره های فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی
برنامه ریزی تمرینی و ورزشی به صورت سه ماه توسط اعضاء باشگاه

دیدگاه‌ها