هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

دشوار

برنامه دره تلاتر

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۴ الی ۵ مهر
ساعت
۰۷:۳۰
مهلت ثبت نام
۳ مهر ۱۳۹۸
ظرفیت باقی مانده
12 نفر
مبلغ
200,000 تومان
برنامه برگزار شده است.

این برنامه بصورت دوروزه ( یک روز آموزش و یک روز برنامه اصلی ) اجرا میشود.


هزینه آموزش برای ثبت نامیها در برنامه دره تلاتر بصورت رایگان مباشد.


تامین تجهیزات به عهده شخص میباشد . در غیر این صورت هزینه بصورت جداگانه محاسبه میگردد.


لوازم مورد نیاز
تجهیزات مربوط به فرود
وعده غذایی
و...

باشگاه كوهنوردى اقليم چهارم

تلفن تماس : 09198050521


دیدگاه‌ها