هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

برنامه دریاچه لفور

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲۵ الی ۲۶ مهر
ساعت
۰۰:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۵ مهر ۱۳۹۸
مبلغ
رایگان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

300

↔ مسافت پیمایش

km

6

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

12:00


لوازم مورد نیاز
لوازم شخصی 
بادگیر
بارانی
هد لامپ
صبحونه و نهار
 


دیدگاه‌ها