متوسط

برنامه یک روزه به قله تاج کوه نمارستاق

تاریخ
۱۱ خرداد
ساعت
۰۵:۳۰
مهلت ثبت نام
۹ خرداد ۱۳۹۷
مبلغ
رایگان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

3600

↔ مسافت پیمایش

km

10

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

10:00

شماره کارت 5859.8310.3392.7889 به نام سعید نصری
فیش واریزی به شماره 09111254080 به ام ابوالفضل الیاسی ارسال گردد

لوازم مورد نیاز
-

دیدگاه‌ها


جهت ثبت دیدگاه، عضو یا وارد حساب کاربری خود در بریم کوه شوید.