هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

مشاهده برنامه کوهنوردی باشگاه ها و گروه های کوهنوردی سامانه بریم کوه کجا بریم برنامه اخر هفته تعطیلات طبیعت گردی باشگاه دماوند باشگاه توچال آرش ایران کوهستان اسپیلت برنامه های کوهنوردی

متوسط

برنامه یک روزه به قله تاج کوه نمارستاق

تاریخ
11 خرداد
ساعت
05:30
مهلت ثبت نام
9 خرداد 1397
مبلغ
رایگان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

3600

↔ مسافت پیمایش

km

10

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

10:00

شماره کارت 5859.8310.3392.7889 به نام سعید نصری
فیش واریزی به شماره 09111254080 به ام ابوالفضل الیاسی ارسال گردد
لوازم مورد نیاز
-