هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

تئوری سازمان تربیت بدنی درجه 3

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۳۰ مرداد الی ۱ شهریور
ساعت
۰۸:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۹ مرداد ۱۳۹۸
مبلغ
150,000 تومان
برنامه برگزار شده است.

مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهینامه
– اسکن یا عکس کارت ملی
– اسکن یا عکس رسید دستگاه عابر بانک (با درج عنوان دوره و تلفن تماس)
 


لوازم مورد نیاز
مداد -کاغذ


دیدگاه‌ها