هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

مشاهده برنامه کوهنوردی باشگاه ها و گروه های کوهنوردی سامانه بریم کوه کجا بریم برنامه اخر هفته تعطیلات طبیعت گردی باشگاه دماوند باشگاه توچال آرش ایران کوهستان اسپیلت برنامه های کوهنوردی

آسان

ترکینگ از دریاچه نئور به سوباتان و در ادامه به روستای لیسار

تاریخ
2 خرداد  الی  4 خرداد
ساعت
05:00
مهلت ثبت نام
30 اردیبهشت 1397
مبلغ
150,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

2700

↔ مسافت پیمایش

km

21

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

30:00

منطقه : خلخال به تالش
سطح : ( الف ، ب )

مکان تجمع : میدان هفده شهریور آمل


سرپرست : طلوع
فنی : یوسفیان


توجه
۱-لطفا قبل از ساعت حرکت سرقرار باشید.
۲-داشتن کارت بیمه الزامیست.
۳-جهت هماهنگی و ثبت نام با آقای نظافتی به شماره ۰۹۱۱۱۲۱۳۴۲۱ تماس فرمائید.
۴- هزینه برنامه از طریق واریزی به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۹۱۰۶۶۸۴۳ بنام نظافتی اقدام فرمائید
لوازم مورد نیاز
-