هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

تفریحی کریز

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲۲ فروردین
ساعت
۰۷:۳۰
مهلت ثبت نام
۱۹ فروردین ۱۳۹۹
ظرفیت باقی مانده
20 نفر
مبلغ
25,000 تومان
ثبت نام در برنامه

لوازم مورد نیاز
کفش مناسب، قاشق و چنگال

AAK-group

تلفن تماس : 09015031617


دیدگاه‌ها