هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

تمرین و آموزش سنگنوردی

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۱۷ آبان
ساعت
۰۶:۰۰
مهلت ثبت نام
۱۶ آبان ۱۳۹۸
مبلغ
50,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

0000

↔ مسافت پیمایش

km

1،5

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

8:00


لوازم مورد نیاز
لوازم شخصی سنگنوردی
هارنست ،کیسه پودر ، کفش سنگنوردی


دیدگاه‌ها