هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

تنگه خالیان و ابشار نره گر

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۱۰ آبان
ساعت
۰۵:۰۰
مهلت ثبت نام
۱۰ آبان ۱۳۹۸
مبلغ
40,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
↔ مسافت پیمایش

km

15


لوازم مورد نیاز
لوازم طبیعت گردی سبک شامل باتوم، کلاه، ضد افتاب، لباس مناسب و ضد اب، کفش مناسب، صبحانه و ناهار و میان وعده


دیدگاه‌ها