هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

دشوار

تنگه رغز

تاریخ
۳ الی ۵ مرداد
ساعت
۰۶:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۸ تیر ۱۳۹۷
مبلغ
400,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

0

↔ مسافت پیمایش

km

1

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

5:00

تجهیزات فنی:وتسوت،کلاه،صندلی فرود،هشت فرود،کارابین پیچ،تسمه در اختیار همراهان قرار میگیره
دو وعده شام ، دو وعده نهار؛یک وعده صبحانه
مجوز ورود،بیمه،نیسان برای ترانسفر تا ابتدای دره،لیدروراهنمای دره،
عکاسی وفیلمبرداری در طول دره

لوازم مورد نیاز
تجهیزات در اختیار شرکت کنندگان عزیز قرار میگیرد

احد میرزاپور

تلفن تماس : 09146070347